PRODUKTION

Jens Herbeck

Leiter Produktion
Fon +49 5831 23-299
E-Mail j.herbeck(at)neef-stumme.de

Manfred Luszas

Leiter Planung | Steuerung Produktion
Fon +49 5831 23-127
E-Mail m.luszas(at)neef-stumme.de

Lars Kamke

Leiter Bogenoffset + Rollenoffset
Fon +49 5831 23-163
E-Mail l.kamke(at)neef-stumme.de

Axel Flügge

Leiter Weiterverarbeitung
Fon +49 5831 23-233
E-Mail a.fluegge(at)neef-stumme.de

Hermann Meyer

Leiter Lettershop | Versand
Fon +49 5831 23-178
E-Mail h.meyer(at)neef-stumme.de

Henrik Nielsen

Leiter Maschinen- | Anlagentechnik
Fon +49 5831 23-260
E-Mail h.nielsen(at)neef-stumme.de